Workshop

Technet Consulting tilbyr workshops på 1-2 dager hvor man tar en gjennomgang av kundens miljø, tilgjengelig teknologi og mulige løsningsvalg i forhold til de utfordringer som kunden har. Som kunde får man en effektiv og tilpasset gjennomgang av tilgjengelig teknologi, og ikke minst tid og anledning til å diskutere løsninger med erfarne konsulenter på området.

I workshopen tar vi utgangspunkt i kundens eksisterende miljø, arkitektur, behov, ønsker og krav. En betydelig del av workshopen er kartlegging – fordi dette ofte danner grunnlaget og setter premisser for mulige løsninger. Deretter gjennomgås aktuelle produkter og teknologier som kan tenkes å være relevante byggeklosser i en fremtidig løsning. Avslutningsvis søker man å konkretisere alternative løsningsmodeller og veivalg.

Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon