Workshop

Technet Consulting tilbyr workshops på 1-2 dager hvor man tar en gjennomgang av kundens miljø, tilgjengelig teknologi og mulige løsningsvalg i forhold til de utfordringer som kunden har. Som kunde får man en effektiv og tilpasset gjennomgang av tilgjengelig teknologi, og ikke minst tid og anledning til å diskutere løsninger med erfarne konsulenter på området.

I workshopen tar vi utgangspunkt i kundens eksisterende miljø, arkitektur, behov, ønsker og krav. En betydelig del av workshopen er kartlegging – fordi dette ofte danner grunnlaget og setter premisser for mulige løsninger. Deretter gjennomgås aktuelle produkter og teknologier som kan tenkes å være relevante byggeklosser i en fremtidig løsning. Avslutningsvis søker man å konkretisere alternative løsningsmodeller og veivalg.

Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon

Nøkkelpersoner

Stig Bergene
Senior konsulent

Jørn Walle
Senior konsulent

Geir Hargott
Senior konsulent

Peder Stoltz
Senior konsulent

Oscar Nalum
Konsulent