System Center Configuration Manager

Med System Center Configuration Manager får man et komplett system for å håndtere klienter og server, fra OS utrulling til avansert rapportering. I SCCM blir støtte for mobile enheter stadig forbedret, slik at du nå kan benytte ett system for å administrere alle enheter.