Smart og sikker klientkonfigurasjon

Med standard Microsoft teknologi som utgangspunkt!

Med standard Microsoft teknologi har IT-samarbeidet i Grenland og Technet Consulting tilpasset en løsning basert på Microsoft NPS og Microsoft System Center Configuration Manager for å få til OSD med portbasert Network Access Control.

ITG benytter 802.1x autentiseringsstandard ved OSD i SCCM. Nettverk blir endret fra usikkert til sikkert nett med 802.1x, prosessen er helautomatisert i SCCM. Dette sikrer oss at bare godkjente maskiner får tilgang til vårt interne nett igjennom kablet og trådløst nettverk.

Yngve Bjervamoen
IT-Rådgiver i IT-samarbeidet i Grenland

Ta kontakt for mer informasjon

Nøkkelpersoner

Stig Bergene
Senior konsulent