Citrix ShareFile

Sikker tilgang og deling av bedriftens data er et økende behov i en hverdag med mer mobile brukere og mer samhandling med eksterne aktører. Med Citrix Sharefile får brukerne sikker tilgang til alle bedriftens data uansett tid, sted og hvilken enhet brukerne ønsker å benytte.

Gi brukerne nøyaktige datatjenester i virksomhetsklassen på tvers av alle bedriftens og personlige mobilenheter, samtidig som du har full IT-kontroll. Brukere har tilgang til og kan sikkert synkronisere og dele filer fra enhver enhet. Frakoblet tilgang holder produktiviteten oppe, også når brukerne er på farten.

Ta kontakt for mer informasjon