Rådgivning

Konsulentene våre innehar regionens beste kompetanse og mange sertifiseringer innenfor våre tekniske satsingsområder Microsoft, Citrix og VMware. I tillegg har vi bred erfaring innen prosjektledelse, IT-strategi, implementering av nye løsninger, samt optimalisering av eksisterende løsninger. I tillegg til å være en rådgiver på IT-tekniske fagområder har også våre konsulenter kompetanse og erfaring til å bistå med strategisk rådgivning på overordnet nivå, for ledelsen, og om IT for ledelsen.

Technet Consulting tilbyr rådgivning innenfor: IT arkitektur, design og utvikling, anskaffelse og organisatorisk implementasjon, samt IT -tjenesteforvaltning, IT-drift og implementering av ITIL-prosesser og -verktøy.
Innenfor våre definerte satsingsområder for konsulentvirksomhet har vi spisskompetanse, omfattende erfaring samt kapasitet og leveringsdyktighet som gjør oss til en av de ledende i Norge på området.

Vi skal være anerkjent som leverandør uavhengig tjenesteyter som til enhver tid leverer sin spisskompetanse til det beste for kunden, gjerne i form av skreddersydde løsninger.

Ta gjerne kontakt for mer informasjon