Microsoft PKI

Ved å implementere en sertifikatinfrastruktur som MS PKI, kan man ta i bruk løsninger som sikrer hvem som kan benytte seg av bedriftens nettverk, kryptering av sensitive data og digital signering, for eksempel ved bruk av smartkort. En MS PKI løsning er også ofte benyttet i forbindelse med trådløse nettverk og Direct Access. Technet Consulting har lang erfaring med implementering og vedlikehold av MS PKI løsninger, og har implementert dette hos store kunder, både i det private og det offentlige.