Kundereferanser

Digitaliseringsgevinst for tannhelsetjenesten i Akershus Fylkeskommune

Bedre brukeropplevelse og sikkerhet ble omforent!

Da Akershus Fylkeskommune skulle bedre brukeropplevelsen og sikkerheten i tannhelsetjenesten med bruk av smartkort fra Buypass som løsning, ble Technet Consulting valgt som IT partner til å hjelpe med dette.  Løsningen ble utviklet basert på veiledning og råd fra både helsemyndigheter, de store programvareleverandørene og Datatilsynet.
Les hele kundereferansen

Konsolidering av IT-løsninger i Skien, Bamble og Siljan kommune

Kommunesamarbeidet «IT-samarbeidet i Grenland (ITG)» har gjort suksess i tre kommuner!

Da kommunene Bamble, Siljan og Skien (IT-samarbeidet i Grenland) ønsket å samarbeide om leveranse av IT-tjenester til innbyggere og næringsliv i alle tre kommunene, ble daværende IT-løsninger vurdert som lite hensiktsmessig å konsolidere. Det ble bestemt at man skulle lage en felles IT-organisasjon og at IT-systemene skulle samordnes.

Da anbudsprosessen startet var kravene en solid leverandør med tilstrekkelig erfaring fra konsolidering og effektivisering av IT innen offentlig og privat sektor. I tillegg hadde vi behov for en leverandør med kompetanse rundt lovverk for databehandling i offentlig sektor. Etter endt anbudsprosess ble IT-leverandøren Technet Consulting valgt.

Les hele kundereferansen

Med fokus på økt sikkerhet og standard Microsoft teknologi som utgangspunkt!

Med standard Microsoft teknologi har IT-samarbeidet i Grenland og Technet Consulting tilpasset en løsning basert på Microsoft NPS og Microsoft System Center Configuration Manager for å få til OSD med portbasert Network Access Control.

Ved nytanking av PCer måtte IT-samarbeidet i Grenland tilkoble statisk VLAN og åpne mot interne ressurser. De ønsket en økt sikkerhet og enklere tanking av “ukjente” maskiner ved å ta i bruk dynamisk VLAN håndtering med 802.1X.

Les hele kundereferansen

IT-revolusjon i kommune-Norge

Fleksibel Sonemodell i Porgrunn kommune

Technet Consulting AS har i samarbeid med Porsgrunn kommune etablert en av landets mest innovative IT-løsninger. Samtlige dataressurser tilknyttet kommunens nettverk håndteres nå sentralt i en løsning som er unison, oversiktlig og enklere å drifte for kommunens IT-avdeling, samtidig som den sørger for at hver enkelt ansatt får en enklere IT-hverdag. Kommunen oppnår således en betydelig mer effektiv utnyttelse av dataressursene. Som følge av at ressursene er slått sammen til en stor sentral databank sparer også kommunen store beløp på lisenser og maskinvare.

Les hele kundereferansen