Kundereferanse – 802.1X med SCCM

Med fokus på økt sikkerhet og standard Microsoft teknologi som utgangspunkt!

Med standard Microsoft teknologi har IT-samarbeidet i Grenland og Technet Consulting tilpasset en løsning basert på Microsoft NPS og Microsoft System Center Configuration Manager for å få til OSD med portbasert Network Access Control.

Kundens problemstilling

Ved nytanking av PCer måtte IT-samarbeidet i Grenland tilkoble statisk VLAN og åpne mot interne ressurser. De ønsket en økt sikkerhet og enklere tanking av “ukjente” maskiner ved å ta i bruk dynamisk VLAN håndtering med 802.1X.

Løsning

Technet Consulting har i samarbeid med IT-samarbeidet i Grenland tatt i bruk standard Microsoft teknologi og tilpasset en løsning basert på Microsoft NPS og Microsoft System Center Configuration Manager for å få til OSD med 802.1X.

"ITG benytter 802.1x autentiseringsstandard ved OSD i SCCM. Nettverk blir endret fra usikkert til sikkert nett med 802.1x, prosessen er helautomatisert i SCCM. Dette sikrer oss at bare godkjente maskiner får tilgang til vårt interne nett igjennom kablet og trådløst nettverk."

Yngve Bjervamoen, IT-rådgiver i IT-samarbeidet i Grenland