Helsesjekker

Hva er status på deres IT-installasjon? Er «helsen» på din IT-infrastruktur slik den bør være? Er systemene satt opp etter «best practices»? Er IT-systemet deres tunet, slik at deres ressurser utnyttes på en optimal måte?

Technet Consulting kan foretar helsesjekker av deres IT-system på VMware, Citrix, Active Directory, Exchange, MS PKI m.m.
Vi gjennomgår valgt system og sjekker om det er optimalt konfigurert.
Etter helsesjekken utarbeides en detaljert rapport, hvor dagens status av systemet blir belyst og forslag til forbedringspunkter blir lagt frem.

Ta kontakt for tilbud på helsesjekk