TechCare

Vi kan tilby ulike typer TechCare avtaler skreddersydd etter ditt behov. Målet er at en TechCare avtale skal gi økt kontroll på egne systemer og drift.
TechCare kan sikre deg og din bedrift rask respons ved behov, og vi tilbyr 2 eller 4 timers respons når du virkelig trenger det.
TechCare kan også ha en pro-aktiv holdning til vedlikehold. Det er enklere og billigere å forebygge fremfor og reparere, som på sikt bidrar til å opprettholde et stabilt og mer driftssikkert miljø. Derfor kan du sikre deg jevnlig bistand fra en av våre konsulenter som sjekker at servere, infrastruktur eller tjenester er oppdaterte og funksjonelle. Antall timer pr måned bestemmer du selv.

En TechCare avtale sikrer tilgang på høyt kvalifiserte konsulenter i avtaleperioden. Det gir en trygghet ved at man alltid har noen å trekke på ved kritiske driftsutfordringer, større prosjekter eller endringer i infrastrukturen og at man har noen man kan sparre med som kjenner deres miljø og særegenheter.

 • Har dere oversikt og kontroll på alle deres IT systemer?
 • Har dere et velfungerende regime for proaktivt vedlikehold?
 • Har dere økende IT behov og begrensede interne ressurser?
 • Har dere behov for støtte og styrke av den interne IT-organisasjonen?
 • Er dere usikre på IT strategien fremover?
 • Har dere behov for objektiv og leverandøruavhengig rådgivning og sparring?
Tilgang på spisskompetanse
 • Vi oppdaterer dere på de siste nyhetene
 • Vi er din rådgiver og sparringspartner innenfor IT
 • Vi gir deg kontroll på dine systemer
Vi gir deg kontroll!
 • Skreddersydd proaktivt vedlikehold
 • Vi kjenner dine systemer og sørger for oppdatert dokumentasjon
 • Vi utfører periodisk helsesjekk av dine systemer
Med en TechCare avtale får du:
 • Alltid svar når du kontakter oss
 • Rask respons og bistand ved kritiske hendelser
 • Prioritert kundestatus
 • Rabatt på alle konsulenttimer