Fleksibel Sonemodell

Vår mest innovative IT-løsning er Fleksibel Sonemodell, som er resultatet av et tett samarbeid mellom oss, Microsoft og Datatilsynet.
Fleksibel Sonemodell er implementert i over 70 kommuner, i nesten halvparten av fylkeskommunene, samt mange store private virksomheter. Dette er et løsningsdesign for sentralisert databehandling, tilpasset kommuner, fylkeskommuner og andre offentlige virksomheter.

Fleksibel sonemodell konfigureres med ett domene for samtlige brukere i intern og sikker sone. Løsningen forenkler driften betydelig og gir brukeren en optimal opplevelse av sømløs integrasjon mellom sonene. Konseptet er basert på et stadardisert oppsett av AD, Remote Desktop Services/Citrix XenApp og infrastrukturen rundt disse elementene. Tilgangen til applikasjoner, ressurser og data ivaretas på en sikker og effektiv måte. Løsningen tilrettelegger også for betydelige besparelser i forhold til lisenskostnader, da samtlige serverressurser håndteres i samme domene.

Mange gevinster

• All administrasjon av brukere i en database
• Ett domene og enhetlig policy
• En bruker og ett passord
• Brukerne opplever større grad av sømløshet
• Systemets totale risikoprofil blir enklere å styre
• Økt grad av utvikling og tuning, ikke brannslukking
• Mer fornøyde brukere
• Mer fornøyde IT-ansatte

Kostnadsbesparelser

• Kun er server for Microsoft CAL-lisenser
• Færre CAL-lisener brukere/klienter
• Færre servere pga domenekonsolidering
• Færre klienter, en klient når både åpen og sikker sone
• Enklere og strukturert dokumentasjon for innrapportering

Skoleløsning i Fleksibel Sone

Skoleløsningen er designet med tanke på sikkerhet, fleksibilitet, tilgjengelighet og forenklet administrasjon. Både lærernes og elevenes behov er satt i fokus. Løsningen for skole kan implementeres med eget domene for skole, men det er også mulig å designe løsningen basert på kun ett domene. Elevene isoleres fra administrasjonsnettet via brannmurregler, rollebasert tilgang og Group Policy, slik at elevene kun ser definerte skoleressurser. Lærerne settes opp med tilganger til både skoleressurser og til definerte ressurser i kommunens/fylkes administrasjonsnett. Vi har utarbeidet og forvalter et omfattende sett designdokument, dokumentasjon, maler, metodikker, navnestandarder og prosjektplaner på området. Vi tilbyr workshop med en detaljert gjennomgang og forklaring av Fleksibel Sonemodell, synliggjør mulige veivalg og se disse opp mot eksisterende løsning.

Skoleløsningen i fleksibel sonemodell kan også på enkelt vis integrering mot FEIDE. På denne måten kan elever og lærer enkelt få tilgang til systemer som bruker FEIDE.

Løsningen er også tilrettelagt for å ta i bruk skybaserte skoleløsninger som Office365

Ta gjerne kontakt for mer informasjon