Veeam Disaster Recovery

For løsninger som krever høy opptid leverer Technet Consulting Disaster Recovery as a Service. Denne løsningen er basert på Veeam Cloud Connect Replication.

Veeam Cloud Connect Replication gjør det mulig å kjøre opp virtuelle servere i et datasenter. Veeam tar seg også av nettverket, slik at det ikke er nødvendig med VPN eller andre nettverksmessige tilpasninger. Dette er en løsning som krever lite konfigurasjon og er lett å teste. Denne tjeneste leveres i samarbeid med DataBanken AS.

Ta gjerne kontakt for mer informasjon