Direct Access

Sett opp Microsoft DirectAccess og få sømløs VPN forbindelse!

Direct Access kan forklares enkelt som sømløs VPN forbindelse. Fra brukerens ståsted vil det oppleves som å alltid være tilkoblet bedriftens nettverk og dermed ha tilgang på interne ressurser, så sant maskinen er på Internet.
For IT-Avdelingen vil det også oppleves som om maskinene til brukeren alltid er tilkoblet bedriftens nettverk. Maskinene er adresserbare fra interne servere og kan dermed vedlikeholdes etter behov, og sikkerheten er ivaretatt.
Midre administrasjon

Ved å gå over til Direct Access blir det mindre administrasjon enn ved å bruke en VPN-klient, noe som frigjørtid for IT-avdelingen.

Sømløs tilgang

Brukerne har tilgang til alle interne systemer uten ekstra pålogging, uavhengig
av om de befinner seg på kontoret, hjemme eller er ute på reise.

Ta kontakt for mer informasjon eller tilbud
Bedre oversikt

Med Direct Access kan IT-avdelingen lettere holde oversikt over maskinparken,
gjøre support via fjernstyring og kjøre oppdateringer sentralt.