Buypass Code

Buypass Code er en norskprodusert 2-faktor løsning levert som en tjeneste fra Buypass. Autentisering skjer ved bruk av en app på brukerens smartphone, og man faktureres for faktisk bruk per måned. Buypass code krever minimalt med oppsett hos kunde, og all drift og vedlikehold utføres via webgrensesnitt hos Buypass. Technet Consulting opplever en stadig økende etterspørsel etter denne løsningen.