Bruker- og tilgangsstyring

Har dere mye manuelt arbeid med håndtering av brukerkontoer? Har dere kontroll på brukerkontoer og rettigheter?

Mange organisasjoner gjør mye manuelt arbeid i forbindelse med brukerhåndtering, som tar mye tid og samtidig er en kilde til feil. Ansettelser og endringer i arbeidsforhold innebærer opprettelse av brukerkontoer og rettigheter i flere ulike systemer. Manglende styring av dette innebærer en stor sikkerhetsrisiko.
Bruker og tilgangsstyring basert på LCS server

En typisk installasjon for en kommune hvor LCS server er et nav i opprettelse, endring og avslutning av brukerkontoer, grupper, mapper, profiler og epostbokser etc for alle type brukere, basert på et autorativ kilde som lønns- og personalsystem.
For administrative ansatte styres også tilgang til fagsystemer og alt styres på ledernivå fra en egen brukerportal med mang forskjellige funksjoner.

For lærere og elever opprettes det i tillegg en Feide konto – Felles Elektronisk IDEntitet – som er Kunnskapsdepartementets valgte løsning for sikker identifisering i utdanningssektoren. Feide forenkler prosessen for alle involverte ved å ta i bruk «føderert identitetshåndtering”.

Gevinster ved innføring av løsning for bruker- og tilgangsstyring:

• Gjør hverdagen enklere for alle
• Økt kvalitet på brukerdata
• Automatiserte prosesser for oppretting/fjerning av brukerkontoer
• Automatiserte prosesser for oppretting/fjerning av applikasjons- og systemtilgang
• Økt oversikt og kontroll med tilgang og bruk av personopplysninger
• Enhetlig tilgangsstyring
• Mindre brukerstøtte med innføring av selvadministrering
• Delegert administrasjon og ansvar for brukerhåndtering
• Sporbarhet
• Reduksjon av kostnader for å håndtere brukere og effektuere tilganger
• Strømlinjeformet og automatisert tilrettelegging av alt for den nye ansatte

Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon

Vår samarbeidspartner

Vår samarbeidspartner DotNet Internals AS har jobbet med IAM siden 2009. De kan vise til installasjoner av sin egenutviklede IAM-løsning, LCS server, i over 70 kommuner/kommunesamarbeid og større internasjonale selskaper.
Sammen kan vi hjelpe dere i gang med løsningen, og i tillegg til teknisk IT-kompetanse også bistå med en vellykket prosjektgjennomføring!