Active Directory Federation Services (AD FS)

Samhandling og bruk av eksterne tjenester har blitt en trend i dagens IT-hverdag. For optimal tilgangkontroll og brukeropplevelse benyttes det ofte federering mot bedriftens interne brukerdatabase.
AD FS, Active Directory Federation Services, er en mye brukt federeringstjeneste, og Technet Consulting har satt opp flere løsninger, blant annet mot Office 365.