“Ved hjelp av spisskompetanse og de riktige teknologiene setter vi sammen smarte
IT-løsninger som gir gode brukeropplevelser og er verdiskapende for kunden”

Kompetanse og erfaring
Alltid over forventning

Vår markedsledende kunnskap og erfaring, tar vi med oss til stadig nye kunder for å løse nye oppdrag og utfordringer. Basert på standardverktøy og produkter fra Microsoft, Citrix og VMware skreddersyr og optimaliserer vi løsninger for den enkelte kundes behov. Gjennom kontinuerlig fokus på leveransekvalitet og spisskompetanse tilstreber vi alltid å levere over forventning. Utover selve teknologien har vi også kompetanse og erfaring til å bistå med organisering, styring og ledelse av prosjektering, drift og forvaltning av IT systemporteføljen til våre kunder.

Spissede konsulenter

Vi har meget høyt sertifiserte konsulenter innenfor alle de tekniske fagområdene våre; Microsoft, Citrix, VMware og Veeam, i tillegg til konsulenter som er ITIL, Prince 2 og TOGAF sertifiserte.
Vi har også betydelig fagkompetanse og erfaring innenfor omlegging av domene- og nettverksstruktur.

Nøytral rådgiver

Vi vil tilby bred kompetanse innenfor konsulenttjenester, løsningsarkitektur, driftsbistand, responstidsavtaler, sikkerhet og IT infrastruktur generelt, innføring av ITIL prosesser, prosjektledelse og overordnet strategisk IT rådgivning. Vi kan også fungere som en nøytral rådgiver ved anskaffelser, og ved behov for vurdering og kvalitetssikring av IT-leveranser.

Våre fokusområder og tjenester har som fellestrekk at de i stor grad handler om å forenkle og forbedre brukeropplevelsen for IT brukerne, forenkle, effektivisere og optimalisere driften for IT-avdelingen, og legge til rette for at IT er et verktøy til verdiskapning i virksomheten.

Kontakt oss

Ring: +47 46 92 01 90

consulting@technetconsulting.no

Send oss e-post

Hangarveien 21B, 3241 Sandefjord