Kundereferanse – Fleksibel Sonemodell

IT-revolusjon i kommune-Norge

Fleksibel Sonemodell i Porgrunn kommune

Technet Consulting AS har i samarbeid med Porsgrunn kommune etablert en av landets mest innovative IT-løsninger. Samtlige dataressurser tilknyttet kommunens nettverk håndteres nå sentralt i en løsning som er unison, oversiktlig og enklere å drifte for kommunens IT-avdeling, samtidig som den sørger for at hver enkelt ansatt får en enklere IT-hverdag. Kommunen oppnår således en betydelig mer effektiv utnyttelse av dataressursene. Som følge av at ressursene er slått sammen til en stor sentral databank sparer også kommunen store beløp på lisenser og maskinvare.

Partene har vært opptatt av å konsultere Datatilsynet i den tekniske designprosessen, dette for å sikre at løsningen som ble valgt er i henhold til regelverket.
IT-løsningen tilfredsstiller regelverkets krav til sikkerhet ved behandling av sensitive data. IT-løsningen implementeres for tiden i flere kommunale nettverk, og en av aktørene som har valgt å gå for det nye innovative designet er Vestfold fylkeskommune. Technet Consulting er stolte av å ha utviklet en løsning som inneholder så stor grad av innovasjon at Norges Forskningsråd har valgt å støtte utviklingen.

Fornøyde med løsningen

Vi i kommunen er meget fornøyd med samarbeidet og løsningen som er på plass. Technet Consulting har bidratt til å skape en langt ”hyggeligere” og mer effektiv IT-hverdag i Porsgrunn kommune. Vi forventet mye av denne løsningen og har derfor målt en rekke suksessfaktorer underveis i prosjektet. Det er overveldende å se hvilke effektiviseringsgevinster dette har gitt kommunen. Vår IT avdeling jobber i dag i mye større grad med drift og utvikling, i stedet for brannslukking og hasteoppdrag. Vi har full kontroll på alle nivåer når det gjelder drift av den nye løsningen.
I vår region har interkommunalt samarbeid vært et tema i en årrekke, og den nye løsningen legger til rette for at et samarbeid om IT ressurser enklere lar seg implementere.
Datatilsynet, Johan Braar Larsen: Det er viktig at utviklere tar regelverket som premiss i arbeidet med nye løsninger. Datatilsynet er opptatt av å bidra med råd- og veiledning i slike prosesser – som et ledd i virksomhetenes arbeid.
Behandlingsansvarlig står selv ansvarlig for forholdsmessig sikring av personopplysninger. Det er derfor viktig å velge seriøse samarbeidspartnere. Et viktig sjekkpunkt for innkjøpere av nye systemer bør være leverandørens kjennskap til gjeldende regelverk.
”Technet Consulting har etablert seg som en solid leverandør av IT- kompetanse til offentlig og privat virksomhet i Vestfold, Telemark, og Buskerud”, sier daglig leder Ernst M. Carlsen, og vi har hatt stor glede av å samarbeide med Datatilsynet mot offentlig virksomhet over en lengre periode. Et slikt samarbeid medfører at det offentlige får optimale løsninger basert på de krav og anbefalinger Datatilsynet setter til IT-løsninger.

Nettopp innovasjon og nytenking har vært nøkkelfaktorer for Technet Consulting sin suksess så langt. Fra oppstarten i 1999 har produktutvikling og utvikling av nye og mer effektive IT- løsninger dannet basis for dagens Technet bestående av 22 høyt kvalifiserte medarbeidere. Blant annet er det etablert en topp moderne sentral for drift og Outsourcing av IT- løsninger.

"Technet Consulting» har bidratt til å skape en langt “hyggeligere” og mer effektiv IT-hverdag i Porsgrunn kommune!"

Terje Odden, IT-sjef i Porsgrunn Kommune

Nøkkelperson

Profilbilde-av-Joern

Jørn Walle
Citrix konsulent

Profilbilde-av-Geir

Geir Hargott
Microsoft konsulent