Åse Irene Furuheim

Daglig leder

epost: aif@technetconsulting.no
mob:  +47 91 68 68 88

Prosjektleder i Technet Consulting med mange års erfaring fra  ledelse av avdelinger og prosjekter i privat og offentlig virksomhet innenfor  IKT-området.  Åse har arbeidet  med IT-drift både ved Telemark fylkeskommune og Skien kommune. I sistnevnte var Åse med på å bygge opp et datasenter som har blitt et samarbeid mellom flere kommuner. Åse har også arbeidet mye med oppfølging av kunder, SLA-avtaler, kontraksforhandlinger og økonomi. Dessuten utvikling av rutiner ift ITIL/arbeidsprosesser. Åse er ITIL- og Prince2-sertifisert.

Hoved områder
 • Prosjektledelse
 • Rådgivning
Sertifiseringer
 • ITIL Foundation, 2011 Edition – PeopleCert/Glasspaper
 • MS 70-410 – Installing and Configuring Windows Server 2012
 • MS 70-411 – Administrating Windows Server 2012
 • Prince2 Practitioners – Prosjektledelse, OCG /Glasspaper
 • Prince2 Foundation – Prosjektledelse, OCG /Glasspaper
 • CCSP – Citrix 2012
 • Oppgradering til ITIL v. 3.0 – Exin/Nordic Aware
 • ITIL Service Manager v. 2.0 – Exin/Nordic Aware
 • ITIL Foundation v. 2.0 – Exin/Nordic Aware
 • Lotus Notes – Diverse Lotus Notes administrasjon og utvikling
 • Microsoft – Diverse MS Office og MS Server administrasjon
 • Prosjektledelse – Arbeidsmarkedsopplæringen i Skien
 • IT-sikkerhet Certo, Institutt for IT og sikkerhet